Tasa-arvoa Vietnamissa

Tasa-arvo. Ja vieläpä sukupuolten välinen tasa-arvo. Se on aihe, joka puhuttaa ja menee tunteisiin niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Mitä se oikeastaan on ja kuinka sitä tulisi käsitellä niin, etteivät eri osapuolet tuntisi itseään uhatuiksi? Ja kuinka lähestyä aihetta uudessa kulttuurissa? Nämä kysymykset ja monet muut pyörivät päässämme lähtiessämme järjestämään sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevää työpajaa Vietnamiin. Ilmatieteen laitoksen projektit ovat luonteeltaan yleensä melko teknisiä. Projekteihin osallistuvilta asiantuntijoilta vaaditaan usein osaamista meteorologian, tietotekniikan tai insinööritieteiden alueilta. Se miksi projektissa oli mukana myös tasa-arvoasioita käsittelevä osio, lähti liikkeelle Vietnamin Ilmatieteen laitoksen omista toiveista Promoserv II -projektiin ja sen tavoitteisiin liittyen. Olemme kollegani Satun kanssa käyneet muutaman kerran aiemminkin työmatkalla Vietnamissa Promoserv-projektin tiimoilta – minä meteorologisen osaajan roolissa ja Satu henkilöstön kehittämisen asiantuntijana. Tasa-arvotyöpajan järjestäminen oli molemmille kuitenkin uusi juttu ja vaati huomattavasti aiempaa enemmän taustatyötä ja valmisteluja.

Työpajan osallistujat ryhmäkuvassa. Kuva: Ilona Láng
Työpajan osallistujat ryhmäkuvassa. Kuva: Ilona Láng

Vietnamissa aihe on monille vielä melko vieras. Naisten asema yhteiskunnassa on kuitenkin merkittävä. Ovathan vietnamilaiset naiset taistelleet miesten rinnalla Vietnamin sodassa, ahkeroineet riisipelloilla kymmentuntisia päiviä siinä missä miehetkin ja vielä tänäkin päivänä monessa perheessä nainen on vastuussa perheen raha-asioista. Esimerkiksi työelämässä on kuitenkin havaittavissa suuria sukupuolten välisiä kuiluja. Vietnamissa naiset sijoittuvat usein matalapalkkaisille aloille ja koulutettuinakin he etenevät urallaan huomattavasti miehiä vaikeammin ja hitaammin. Lisäksi lyhyet perhevapaat ja perheen ja työn yhteensovittaminen hankaloittavat etenkin naisten asemaa työelämässä. Nainen vastaa perinteisesti lähes sataprosenttisesti lasten ja kotiaskareiden huolehtimisesta – päivätyön ohella tietenkin. Työelämästä naiset jäävät eläkkeelle jo 55 vuoden iässä, miesten eläkeikä on 60 vuotta. Naisten matala eläkeikä selittyy osaksi sillä, että isoäitejä tarvitaan apuna lastenlasten kaitsemisessa.

Satu ja Ilona pitämässä esitelmää.
Satu ja Ilona pitämässä esitelmää.

Työpajan tavoitteena ei niinkään ollut muuttaa olemassa olevia toimintamalleja, vaan lisätä vietnamilaisten tietoisuutta tasa-arvosta ja herättää keskustelua. Alkuviikolla meillä oli aluksi työpaja, joka oli suunnattu pienelle, noin 10 hengen porukalle. Siinä käsiteltiin tarkemmin etenkin naisten urasuunnittelua. Varsinaiseen tasa-arvotyöpajaan osallistui lähes 100 henkeä yhdeksästä alueyksiköstä eri puolilta Vietnamia. Mukana oli myös Vietnamin Ilmatieteen laitoksen varapääjohtaja, jota aihe tuntui kiinnostavaan kovasti. Pidimme esityksiä tasa-arvosta, joissa annoimme esimerkkejä Suomesta ja esittelimme, kuinka meillä erilaiset lait tukevat yhteiskunnassa tasa-arvoa esimerkiksi työpaikoilla. Lisäksi kerroimme käytännön tapausten kautta urakehitysmahdollisuuksista käyttäen esimerkkinä allekirjoittanutta, eli nuorehkoa työelämässä olevaa naista. Käytännön esimerkit toimivat tällaisessa työpajassa hyvin ja pitivät osallistujien mielenkiinnon loppuun asti huipussaan. Erityistä ihmetystä herätti tieto siitä, että Sadun mies jäi hoitamaan lapsia Sadun työmatkan ajaksi ja leipoo vielä pullaakin heidän kanssaan.

Paneelikeskustelu oli yksi työpajan osa. Kuva: Ilona Láng
Paneelikeskustelu oli yksi työpajan osa. Kuva: Ilona Láng

Esityksiemme lisäksi saimme kuulla myös Vietnamin Ilmatieteen laitoksen alueyksiköiden mielenkiintoisia puheenvuoroja. Yhdeksän alueyksikön välillä on suuriakin eroja ja maaseudun havaintoasemien työntekijöillä tilanne on hankalin. Havaintoasemilla havaintojen keruu tapahtuu manuaalisesti ja on tyypillisesti naisten hommaa. Usein naiset joutuvatkin olemaan erossa perheistään kuukausitolkulla perheiden asuessa kaupungeissa. Osana työpajaa meillä oli myös osallistava paneelikeskustelu, joka herätti hienoa keskustelua ja samalla myös vahvoja tunteita. Loppupuheenvuoroissaan osa osallistujista liikuttui kyyneliin asti. Tämä oli monelle hyvin ainutkertainen tilaisuus osallistua työpajaan ja aihe selvästi kiinnosti ja herätti osallistujissa tunteita. Työpaja sai kaiketi myös Vietnamin ilmatieteen laitoksen varapääjohtajan näkemään asioita uudessa valossa. Alun perin Suomen vierailulle oltiin lähettämässä viittä miesjohtajaa, mutta työpajamme ansiosta varapääjohtaja päätti lähettää matkaan mukaan myös yhden naispuolisen esimiehen.

Itselleni tämä matka oli työmatkoista haastavin ja rankin, mutta samalla kaikkein antoisin. Kyseinen aihe ja sen tutkiminen saa ymmärtämään vierasta kulttuuria syvemmin ja tällaisen aiheen myötä pääsee myös entistä lähemmäs jo ennestään tuttuja vietnamilaisia kollegoja.

Maisemaa matkan varrelta.

-Ilona